Reklametracking

Kontinuerlig overvågning af effekten af jeres reklameinvesteringer, samt konkurrentovervågning
Som enhver anden investering skal reklame styres både på kort og lang sigt. Reklametracking måler udviklingen i effekten af reklameinvesteringerne, overvåger konkurrentaktiviteterne i markedet og benchmarker jeres ROI/reklameeffekt med konkurrenternes.
Kontinuerlig tracking giver jer et nuanceret billede af den fulde effekt af jeres reklameinvesteringer. Udover et godt overblik over jeres og konkurrenternes reklameinvesteringsniveauer og mediestrategier, giver vores reklametracking mulighed for at sammenligne forskellige kreative universers performance , og derved drage værdifulde learnings af, hvilke kampagner der har klaret sig godt og hvilke der har klaret sig mindre godt. Kampagnerne vurderes typisk på centrale KPI´er som spontan- og hjulpen reklameerindring, budskabsforståelse, branding, kendskab, ad liking og præference – og tilpasses naturligvis jeres specielle ønsker og behov.