Test af trykte kampagner

Kortlægger ROI af jeres printkampagner
Undersøgelsen evaluerer hvor godt jeres aktuelle printkampagne trænger igennem støjen i markedet, og hvordan jeres kampagne opfattes af målgruppen. Skaber kampagnen en holdningsændring hos jeres målgruppe, øger den deres positive, emotionelle og rationelle opfattelse af jeres brand og får målgruppen mere lyst til at købe jeres produkter/services?