Analysemetode

Vores filosofi er, at analyser skal føre til handlingsorienterede resultater, så I som kunde nemt kan foretage konkrete forbedringer på baggrund af analyseresultaterne.

Derfor benytter vi gerne de lidt mere avancerede statistiske teknikker, hvis det enkelte projekt tillader det, hvilket giver en langt mere nuanceret forståelse af resultaterne end der normalt opnås ved traditionelle markedsanalyser med fokus på frekvens- og krydstabeller.

Vi har integreret multivariate analyser i en række af vores løsninger, og vi er specialister i brugen af PLS (Partial Least Square Regression) analyse. Denne tilgang til undersøgelsen gør det let og simpelt at rådgive om, hvilke ændringer der vil skabe den største effekt på jeres opstillede succeskriterier, det være sig at optimere udviklingen af et nyt produkt/koncept, øge kundeloyaliteten eller optimere en kommende reklamekampagne før den lanceres endeligt (hvilket er eksemplificeret nedenfor).

Communication Researchs Ad-response model (se nedenfor) er et eksempel på en test, der forklarer hvilke dele af eksempelvis reklameoplevelsen der påvirker forbrugerens holdning til reklamen.
Modellen giver dermed svar på hvilke områder der er mest medvirkende til at skabe forbrugerens holdning til Ad performance (i positiv eller negativ retning).

Dette giver samtidig mulighed for at simulere effekten på Ad performance ved en stigning i et eller flere af de forklarende forhold. Hvilken effekt har det eksempelvis på Ad performance, hvis I kan forbedre reklamens emotionelle appel markant?Ad-respons-model Ved at benytte modellen opnås en større forståelse for, hvilke parametre målgruppen vægter højest i evalueringen af reklamen og hvilke indholdsparametre I bør fokusere på i jeres kampagneudvikling.

Ud over at tilbyde PLS metodikken i ovenstående reklame-pretest model, tilbyder vi den også i følgende analyseprodukter:

  • Evaluering af eventtilfredshed
  • Evaluering af kundeloyalitet
  • Evaluering af sponsorateffekt