Fokusgrupper

Ønsker I en dybere, kvalitativ indsigt i jeres kunders behov og holdninger? En fokusgruppe kan give jer værdifulde input til eksempelvis nye kampagner, produkter eller koncepter
Få identificeret de centrale problemstillinger inden en større kvantitativ undersøgelse sættes i værk, eller få uddybet centrale problemstillinger, som kvantitative undersøgelser har tilvejebragt. Ofte kan en fokusgruppe give nye, værdifulde og mere nuancerede input til en problemstilling, end en kvantitativ undersøgelse, der står alene. Vores moderator er en erfaren antropolog, som forstår at anvende de rette metodikker til at få undersøgt problemstillingen til bunds og det sikrer en høj grad af gyldighed og pålidelighed i data.