Koncepttest (produkt-, design- eller emballagetest)

Giver indsigt i hvilke koncepter der er mest relevante for jeres målgruppe
Uanset om I har udviklet en række nye produkter, designs eller emballager, så er det en god idé at foretage en screening og lade jeres målgruppe afgøre, hvilket koncept der bør arbejdes videre med.
En koncepttest kan eksempelvis fortælle jer hvilket produkt, der samlet set vil give det bedste resultat/salg ved en lancering. Forbrugerens produktvalg og tilfredshed med et produkt er baseret på en vurdering af produktets indhold/egenskaber, navn, brugssituation, image, fysiske udseende og emotionelle appel. Vores målesystem tager udgangspunkt i disse områder og identificerer, hvilke produktparametre der driver målgruppens tilfredshed og køb. Udover at klarlægge hvilke produktparametre der er vigtige for forbrugeren, giver vores målesystem også en værdifuld indsigt i, hvilken ny produktidé der performer bedst på de vigtige produktparametre, samt hvordan eventuelle delsegmenter vurderer de nye produktidéer. Testen gør det endvidere muligt at benchmarke nye koncepter op imod eksisterende produkter på markedet for at forstå produktets potentiale.
Ved at tage udgangspunkt i forbrugerens specifikke behov og ønsker til jeres produkters udformning, gør I produkterne mere markedsdrevne og giver dem dermed større mulighed for at få succes i markedet.