Estimering af markedspotentiale

Forecasting af jeres fremtidige markedsandel ved lancering af et nyt produkt
Når et nyt koncept er i støbeskeen, bør det undersøges hvorvidt konceptet har en reel berettigelse i markedet. Estimering af markedspotentiale er en analyseteknik, hvor researchdata og markedsdata tilsammen giver et grundigt billede af konceptets potentiale i det eksisterende marked og der tages udgangspunkt i et mix af markedets reelle salgs- og volumental, og målgruppens vurdering af konceptet. Derudover inddrages kannibaliseringsberegninger som dels vurderer, hvor meget et nyt koncept vil kannibalisere på egne eksisterende brands, dels hvor meget det eksisterende marked vil ekspandere, ved en eventuel lancering. Resultatet er et solidt beslutningsgrundlag som anviser, hvorvidt der bør arbejdes videre med konceptet, eller ej.