Produkter

Communication Research tilbyder såvel kvantitative som kvalitative markedsundersøgelser. Mange af vores løsninger bygger på de nyeste analysemetodikker, der påviser hvilke niveauer de udvalgte performancemål har opnået som følge af jeres indsats/kommunikation, og endvidere forklarer de hvorfra effekten kommer.

Som tidligere nævnt leverer vi ikke standardprodukter og det grundlæggende ved alle vores løsninger er, at vi gør et stort arbejde ud af at integrere jeres virksomheds specifikke behov i løsningerne. Derfor er nedenstående analyseprodukter ikke vores endelige løsninger, men blot analytiske referencerammer og basis for benchmarking:

Kundetilfredshedsanalyse
Hvad skaber tilfredse kunder i jeres marked og hvordan kan kundetilfredsheden øges i fremtiden?

Reklametracking
Kontinuerlig overvågning af effekten af jeres reklameinvesteringer, samt konkurrentovervågning

Test af trykte kampagner
Kortlægger ROI af jeres printkampagner

Brandpositioneringsanalyse
Hvad skaber jeres brandværdi og hvilke styrker differentierer jeres brand i markedet?

Innovationsprocessen:
Udvikling af nye koncepter/produkter er både ressourcekrævende og risikofyldt, men også en nødvendig del af forretningsudviklingen.
Communication Research har specialiseret sig i innovationsprocessen og vi følger udviklingen til dørs, lige fra de indledende konceptidéer og screeningsmanøvrer, over potentialeestimeringer og kannibaliseringsberegninger, til sanselige forbrugstests (hall tests) og den endelige lancering.
Med Communication Researchs innovationsproces sikres I det helt rigtige beslutningsgrundlag, inden de “dyre” beslutninger tages. De enkelte løsninger kan anvendes samlet – i Innovationsprocessen – eller separat, hvis I blot har behov for en hall test, en designtest el.lign.
Nedenfor findes uddybende information om de enkelte services.

 • Koncepttest (screening)
  Giver indsigt i hvilke koncepter der er mest relevante for jeres målgruppe
 • Estimering af markedspotentiale
  Forecasting af jeres fremtidige markedsandel ved lancering af et nyt produkt
 • Sanselig hall test
  Foretag en sanselig, repræsentativ test af jeres produkter og koncepter i målgruppen i en konkret brugssituation, og forstå det fulde potentiale
 • Kommunikationstest (pre-/posttest)
  Har jeres kampagne gennemslagskraft, formidler reklamen de ønskede budskaber og kan reklamen optimeres så effekten øges?

Event- og sponsormålinger
Få afdækket præcis hvilken økonomisk værdi jeres sponsorat har og hvilken konkret effekt det har på målgruppen

Videooptagede forbrugerinterviews
Videooptagede forbrugerinterviews bringer jer tættere på jeres målgruppes tanker og holdninger i den reelle købssituation

Fokusgrupper
Ønsker I en dybere, kvalitativ indsigt i jeres kunders behov og holdninger? En fokusgruppe kan give jer værdifulde input til eksempelvis nye kampagner, produkter eller koncepter

Messeevalueringer
Er din messe en succes blandt gæsterne og messeannoncørerne?