Event- og sponsormålinger

Få afdækket præcis hvilken økonomisk værdi jeres sponsorat har og hvilken konkret effekt det har på målgruppen
Communication Research er førende i Danmark indenfor event- og sponsormålinger. Vores services indenfor sponsor- og eventmarkedet består overordnet af tre hovedområder:

  1. Effektmålinger, der dokumenterer eventen/sponsoratets effekt på målgruppen
  2. Eksponeringsmålinger, der dokumenterer den reelle kroner/øre værdi af de logo/brand eksponeringer, som sponsoratet indeholder.
  3. Sponsorat værdivurderinger, der kortlægger den reelle værdi af en sponsorataftale ud fra det samlede rettighedsmix.

Som ved brug af alle andre medier, er det vigtigt at effektdokumentere investeringen i events og sponsorater. Via Communication Researchs Fanmodel bliver det muligt at identificere både rækkevidden og dybden af sponsoratets effekt og vi ved fra erfaring, at den del af målgruppen der er “fans” af sponsoratet også bliver markant mere positive overfor sponsors virksomhed og produkter.eksponeringsmålingerne har Communication Research et samarbejde med Repucom International, som er global leder indenfor eksponeringsmålinger. Communication Research har agenturet i Danmark og sørger for at alle fodbold-, håndbold-, ishockeykampe etc. bliver analyseret elektronisk og vi beregner den eksponeringsværdi en sponsor opnår på baggrund af seertal og eksponeringskvalitet. Kontakt os for mere info.
Via en grundig gennemgang af de rettigheder der indgår i kontrakten fastlægges den økonomiske og kommunikative værdi af hver enkelt rettighed, og der opstilles anbefalinger til hvordan kontrakten og sponsoratprisen kan optimeres.