Innovationsprocessen

Innovationsprocess
Udvikling af nye koncepter/produkter er både ressourcekrævende og risikofyldt, men også en nødvendig del af forretningsudviklingen.

Communication Research har specialiseret sig i innovationsprocessen og vi følger udviklingen til dørs, lige fra de indledende konceptidéer og screeningsmanøvrer, over potentialeestimeringer og kannibaliseringsberegninger, til sanselige forbrugstests (hall tests) og den endelige lancering.

Med Communication Researchs innovationsproces sikres I det helt rigtige beslutningsgrundlag, inden de “dyre” beslutninger tages. De enkelte løsninger kan anvendes samlet – i Innovationsprocessen – eller separat, hvis I blot har behov for en hall test, en designtest el.lign.